• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
  • 024-7300-7486

Đơn yêu cầu

YÊU CẦU DỊCH VỤ THỬ NGHIỆM

CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM

Phòng 8, Tầng 9, Tòa nhà VIT, 519 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Thông tin khách hàng

Ngày : 20 / 07 / 2024

Hạng mục thử nghiệm :

Lịch trình Kế hoạch thử nghiệm :
Mẫu thử nghiệm / Mẫu vật / DUT

Nếu đây là lần đầu bạn sử dụng phòng thí nghiệm ESPEC Việt Nam, quý khách đã biết chúng tôi qua đâu?

Công ty bạn có sử dụng Tủ ESPEC không?

Nếu có, hãy chọn.

Đầu tiên