• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
 • +84-(0)24-2220-8811
 • +84-(0)24-2220-8822

Giới thiệu các tủ thử nghiệm môi trường
và hệ thống đo lường
IoT/5G/truyền thông quang học

ESPEC cung cấp các tủ thử nghiệm môi trường và hệ thống đo lường
trên toàn thế giới, nhằm đạt hiệu quả cao trong việc đánh giá
tiêu chuẩn thử nghiệm, độ tin cậy, đặc điểm nhiệt độ và hiệu suất
ăng ten.

 • Đĩa, cụm bán dẫn

  Hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện, đồ gá và các dụng cụ đo lường thích hợp cho thử nóng và đánh giá điện trở của lớp cách điện, điện trở ruột dẫn

 • Thiết bị nguồn

  Hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các dụng cụ đo lường thích hợp để thử nghiệm chu kỳ nguồn, thử nghiệm độ chệch ngược và đánh giá cách điện điện áp cao

 • Tụ điện và cuộn cảm

  Hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các dụng cụ đo lường thích hợp để đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn như IEC60384 và AEC-Q200

 • Vật liệu nền

  1. Hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm PCT/HAST, đồ gá, nguồn điện và các dụng cụ đo lường thích hợp để đánh giá độ tin cậy của lớp cách điện
  2. Các tủ nhiệt độ thích hợp để đo hằng số điện môi từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao
 • Vật liệu làm dây nền

  Hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các dụng cụ đo lường phù hợp để đánh giá độ tin cậy của ruột dẫn

 • Thiết bị đầu cuối viễn thông và Ăng ten

  1. Các tủ nhiệt độ được che chắn và không dội âm phù hợp để đánh giá hiệu suất của ăng ten
  2. Tủ thử nghiệm áp suất và nhiệt độ thấp
  3. Các tủ quay vòng nhiệt độ để thử nghiệm ứng suất nhiệt
 • Trạm cơ sở

  1. Tủ nhiệt độ không dội âm với bàn xoay chuyển động dưới nhiệt độ thấp để đánh giá hiệu suất ăng ten
  2. Tủ thử nghiệm môi trường cho các thử nghiệm với tải nhiệt cao
 • Bộ thu phát quang học và các bộ phận

  1. Tủ thử nghiệm môi trường nhỏ gọn và dễ đi dây phù hợp để đánh giá dựa trên Telcordia GR-468-CORE Issue2.
  2. Thiết bị làm nóng và làm mát dạng tấm phù hợp cho các thử nghiệm giảm thiểu việc mất tín hiệu

Nhiều quốc gia và các công ty viễn thông đang kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng lưu lượng dữ liệu cho đến những năm 2030.
Do cơ sở này, các nhà sản xuất trong lĩnh vực truyền thông quang học và di động gặp nhiều vấn đề khác nhau như tăng tải nhiệt, tiêu thụ điện năng và tổn thất truyền dẫn.
Do đó, có nhiều loại đánh giá độ tin cậy và đặc tính nhiệt độ khác nhau.

Chúng tôi cung cấp các tủ thử nghiệm môi trường và hệ thống đo lường để nâng cao hiệu quả của các phép đo và đánh giá này trên toàn thế giới.

Chúng tôi giới thiệu các thiết bị hoặc hệ thống đo lường được yêu cầu.

Đối với đĩa và cụm bán dẫn, cần có hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện, đồ gá đo lường và các dụng cụ đo lường thích hợp cho thử nóng và đánh giá điện trở của lớp cách điện và điện trở ruột dẫn.

Đối với thiết bị nguồn, cần có hệ thống đo lường liên tục đa kênh nhằm tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các dụng cụ đo lường thích hợp để thử nghiệm chu kỳ nguồn, thử nghiệm độ chệch ngược và đánh giá điện trở cách điện đối với độ chệch điện áp cao.

Đối với chất nền để giao tiếp bằng sóng milimet, tổn thất truyền dẫn thấp và khả năng chịu nhiệt cao là điều cần thiết.
Loại nhà cung cấp này đang phát triển vật liệu nền và vật liệu làm dây.
Cần có hệ thống đo lường liên tục đa kênh để tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các dụng cụ đo lường để đánh giá độ tin cậy của lớp cách điện và độ tin cậy của ruột dẫn.
Đồng thời, đối với chất nền của giao tiếp sóng milimet, cần có tủ thử nghiệm môi trường để đo hằng số điện môi từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao.

Để đánh giá hiệu suất ăng ten của các thiết bị đầu cuối viễn thông và trạm cơ sở, cần có cả thử nghiệm nhiệt độ được kiểm soát chính xác và thử nghiệm OTA (qua vô tuyến).
Cần có tủ dành cho các thử nghiệm với tải nhiệt cao và tủ nhiệt độ không dội âm với bàn xoay chuyển động dưới nhiệt độ thấp.
Đồng thời, để đánh giá các thiết bị đầu cuối viễn thông nhỏ như điện thoại thông minh, cần có các tủ dành cho thử nghiệm áp suất và nhiệt độ thấp.

Đối với bộ thu phát quang học, việc đánh giá dựa trên Telcordia GR-468-CORE Issue2 là điều cần thiết.
Cần có tủ nhỏ gọn và dễ đi dây cho các bộ phận của bộ thu phát quang học như TOSA và ROSA vì có rất nhiều dây dùng cho việc đánh giá. Ngoài ra, sự suy giảm gây ra bởi độ dài của cáp tín hiệu tần số cao và sự uốn cong của các sợi quang sẽ là một vấn đề cần được đánh giá trong tương lai.

Đối với tụ điện và cuộn cảm RF, nhà cung cấp hiện đang phát triển các thiết bị này với khả năng chịu nhiệt cao.
Do đó, cần có hệ thống đo lường liên tục đa kênh tích hợp tủ thử nghiệm môi trường, nguồn điện và các thiết bị đo lường để đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn thử nghiệm như IEC60384 và AEC-Q200.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các tủ thử nghiệm môi trường và hệ thống đo lường để nâng cao hiệu quả của việc đánh giá và đo lường này trên toàn thế giới.

Đầu tiên