• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
  • +84-(0)24-2220-8811
  • +84-(0)24-2220-8822

TỦ SỐC NHIỆT DÒNG TSB LIQUID TO LIQUID

Công nghệ chính để đảm bảo độ tin cậy
Hỗ trợ xu hướng hiện tại đối với ứng suất cao hơn.

Độ chính xác cao ngày càng được yêu cầu trong việc theo đuổi độ tin cậy trong lĩnh vực điện tử xe hơi. Thử nghiệm sốc nhiệt trong môi trường chất lỏng hiện đang thu hút sự chú ý vì khả năng áp đặt ứng suất nhiệt lên mẫu vật cao hơn so với thử nghiệm trong môi trường không khí và cung cấp kết quả thử nghiệm nhanh chóng. ESPEC đã phát triển thành công các tủ sốc nhiệt trong môi trường chất lỏng để đáp ứng nhu cầu về chi phí vận hành thấp hơn do sử dụng nước muối và điện năng.
Các tủ sốc nhiệt này cũng phù hợp với tiêu chuẩn xe của EU cũng như phù hợp với tiêu chuẩn IEC.

  • Tuân theo các tiêu chuẩn thử nghiệm ô tô của EU, phù hợp với các tiêu chuẩn thử nghiệm toàn cầu như IEC 60068-2-14Nc.
  • Thời gian chuyển vùng thử nghiệm ít hơn 10 giây
  • Một số cơ chế khác nhau để giảm tiêu thụ nước muối
  • Áp dụng cho cả nước muối chất lỏng đơn và chất lỏng kép

Thông số kỹ thuật

Model máyPhạm vi nhiệt độKích thước giỏ / Kích thước bên ngoài (mm)
TSB-22Bồn nóng: +70 đến +200°C (+158 đến + 392°F)
Bồn lạnh: -65 đến 0°C (-85 đến + 32°F)
W120×H150×D120 / W1140×H1785×D1240
TSB-52W150×H150×D200 / W1200×H1785×D1320
Đầu tiên