• CÔNG TY TNHH ESPEC ENGINEERING VIỆT NAM
  • +84-(0)24-2220-8811
  • +84-(0)24-2220-8822

Tủ ứng suất môi trường Dòng AR

Tổng quan về thiết bị

Tốc độ thay đổi nhiệt độ từ 3, 5, 10, 15 hoặc 18K/phút.

Độ tin cậy cao

Dòng AR chịu được tải nhiệt lớn do mẫu tạo ra và có tốc độ thay đổi nhiệt độ cao hơn trong phạm vi nhiệt độ và độ ẩm mở rộng. Thiết bị màn hình loại N mới cho phép các tủ dòng AR hỗ trợ kết nối hệ thống mạng dễ sử dụng.

Hai loại sản phẩm

  • Loại thử nghiệm nhiệt độ theo chu kỳ tốc độ cao
  • 6K/phút theo IEC 60068-3-5 (đáp ứng yêu cầu hiệu suất là 5K/phút, như IEC 60068-2-14Nb.)MỚI!
  • Loại tiêu chuẩn

Dòng sản phẩm bao gồm 28 mẫu có thể chọn theo phạm vi nhiệt độ và độ ẩm, dung tích bên trong và tốc độ thay đổi nhiệt độ.

Thử nghiệm đáp ứng tiêu chuẩn

IEC 60068-2-1: Lạnh

IEC 60068-2-2: Nóng khô

IEC 60068-2-14 Nb: Thay đổi nhiệt độ theo tốc độ thay đổi cụ thể

IEC 60068-2-30: Nóng ẩm, chu kỳ (Loại thử nghiệm nhiệt độ theo chu kỳ tốc độ cao)

IEC 60068-2-38: Thử nghiệm nhiệt độ/độ ẩm hỗn hợp theo chu kỳ

IEC 60068-2-78: Nóng ẩm, không đổi

ISO 16750-4 (5.3): Phương tiện giao thông đường bộ, thử nghiệm nhiệt độ theo chu kỳ

Phạm vi nhiệt độ lên đến 200°C

Có thể thử nghiệm nhiệt độ cao lên đến +200°C (tùy chọn).

Tiêu chuẩn an toàn quốc tế

Tuân thủ các tiêu chuẩn ISO12100 và IEC60204, IEC61000 và EN50581 cho đến yêu cầu về nhãn hiệu CE dựa trên các chỉ thị của EU: Chỉ thị điện áp thấp, chỉ thị EMC, chỉ thị máy móc, chỉ thị thiết bị áp lực và chỉ thị RoHS.

Giám sát và điều khiển từ xa nhờ ứng dụng web

Không cần phần mềm do ứng dụng trình duyệt web được cải tiến, cho phép giám sát và điều khiển tủ bằng máy tính thông qua cổng Ethernet/LAN tiêu chuẩn của tủ. Máy tính di động, máy tính bảng và điện thoại thông minh có thể kết nối với nhiều tủ nhờ kết nối không dây.

Thông báo qua email

Khi kích hoạt cảnh báo, email sẽ được gửi đến máy tính hoặc địa chỉ di động đã đăng ký. Có thể bật thông báo gửi đến email khi thử nghiệm hoàn thành.

Sao chép các chương trình thử nghiệm và xuất dữ liệu ra bộ nhớ USB

Sao chép và chuyển nội dung chương trình thử nghiệm của bạn giữa các tủ mà không cần máy tính. Bạn cũng có thể tải xuống dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm từ tủ để chỉnh sửa trên máy tính của mình.

Đầu tiên